Smarta inredningslösningar för offentlig och kommersiell miljö
Language
ARTICLE
2
d2fd44b68200ea2fb8eee3cc7ca9e7ea
Tillbaka

Nitton 93 Holding förvärvar KonceptiQ

Nitton 93 Holding AB har tecknat avtal om att förvärva KonceptiQ Scandinavia AB, verksamma inom design, utveckling och leverans av butiksinredning till kedjeföretag i Skandinavien. Förvärvet förväntas slutföras i slutet av september 2017.

”Förvärvet passar väldigt bra in i vår långsiktiga strategi för bolaget. Vi har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Tillväxten har varit organisk och bottnat i vår affärsmodell som varit framgångsrik. I KonceptiQ mötte vi ett bolag som besitter likvärdig och mångårig kompetens, har likvärdiga kunder och deras profil matchar väldigt bra våra behov, både kortsiktigt och långsiktigt.” säger Johan Ingvarsson, koncernchef och huvudägare i Nitton 93 Holding.

I och med förvärvet fortsätter Nitton 93 sin expansion på den skandinaviska marknaden. Bolaget växer nu med fler kunder, större volymer och den erfarenhet och kompetens som KonceptiQ besitter. Tillsammans med redan gjorda satsningar i Nitton 93 på produktion, logistik, utveckling och inköp är Nitton 93 väl rustade för framtiden. Målet är att kunna serva befintliga kunder ännu bättre, både med produkter och kompetens. Samtidigt som goda möjligheter skapas för fortsatt tillväxt.

”KonceptiQ har haft en väldigt fin utveckling dom sista åren, och växt tillsammans med kunderna. Vårt erbjudande, tillsammans med mångårig kompetens, har visat sig vara ett vinnande koncept. Med Nitton 93 får vi tillgång till värdefulla resurser som gagnar både oss och våra kunder. Vi ser fram emot att bli en del av Nitton 93” säger Lars Jurland, delägare i KonceptiQ.

För ytterligare information kontakta

Johan Ingvarsson, Koncernchef Nitton 93 Holding,
+46 735 1993 03 eller johan@nitton93.se

Erik Hagerius, VD Nitton 93 inredningar AB,
+46 735 1993 14

Lars Jurland, Delägare KonceptiQ Scandinavia AB,
+46 703 177373

Lars Öhrn, Delägare KonceptiQ Scandinavia AB,
+46 706 244939

Posten senast uppdaterad 17 aug 2017 kl. 17:00

51